Farmakolog

Daniel Bovet Životopis, Život, Zajímavá fakta

Daniel Bovet Životopis, Život, Zajímavá fakta

Daniel Bovet, 23. března, Příspěvek Daniela Boveta k terapeutické chemii vedl k zavedení řady léků, které blokovaly působení neurotransmiterů. Objev měl obrovský dopad v oblasti léčby alergií a chirurgie....